Versa Matic – SPECIAL APPLICATIONS – 3A HIGH PRESSURE 2:1

• Kích thước: 1″ đến 2″
• Vật liệu tiếp xúc chất lỏng: Nhôm, thép không gỉ
• Lưu lượng tối đa: 90 gpm (341 lpm)
• Thang hút tối đa: 25’ (7.6 m) ướt 20’ (6 m) khô
• Thể tích tối đa: 0.7 gallons (2.6 lít)

 

Xem thêm

Versa Matic – SPECIAL APPLICATIONS – 3A HYIENIC

• Kích thước: 1/12 “và 2”
• Vật liệu tiếp xúc: thép không gỉ cao cấp của Ba Lan
• Lưu lượng tối đa: 179 gpm (677 lpm)
• Thang hút tối đa: 32 ‘(9.8m) ướt 15’ (4.6 m) khô
• Thể tích tối đa: 0.60 gallons (2.27 lít)

Xem thêm

Versa Matic – NON-METALLIC BOLTED

• Kích thước: 1/4 “đến 3”
• Vật liệu tiếp xúc chất lỏng: Conductive Acetal, Conductive Polypropylene, Polypropylene, PVDF
• Lưu lượng tối đa: 238 gpm (901 lpm)
• Thang hút tối đa: 32 ‘(9.8m) ướt, 16’ (4.9 m) khô
• Thể tích tối đa: 0.9 gallons (3.41 lít)

Xem thêm

Versa Matic – METALLIC CLAMPED

• Kích thước: 11/4 “đến 3”
• Vật liệu tiếp xúc chất lỏng: hợp kim C, nhôm, gang, thép không gỉ
• Lưu lượng tối đa: 234 gpm (1033 lpm)
• Thang hút tối đa: 32 ‘(9.8m), ướt 20’ (6.1 m) khô
• Thể tích tối đa: 1.38 gallons (5.22 lít)

Xem thêm

Versa Matic – METALLIC BOLTED

• Kích thước: 1/2 “đến 3”
• Vật liệu tiếp xúc chất lỏng: hợp kim C, nhôm, gang, thép không gỉ
• Lưu lượng tối đa: 273 gpm (1033 lpm)
• Thang hút tối đa: 32 ‘(9.8m) ướt 19 ‘(5,8m) khô
• Thể tích tối đa: 1.45 gallons (5.5 lít)

Xem thêm