Máy Lọc Cát Nồng Độ Thấp

Thông số kỹ thuật

– Lượng chảy qua: 250-450 L/Min – Áp lực nạp … Đọc tiếp “Máy Lọc Cát Nồng Độ Thấp”

Thông số chi tiết

– Lượng chảy qua: 250-450 L/Min
– Áp lực nạp liệu: 200-400 Kap
– Nồng độ nạp liệu: 0.5-1%
– Vật liệu: Thép, Inox…
– Ứng dụng: Lọc đi các chất dính hỗn hợp có thể tích lơn hơn và các tạp chất nặng nhẹ trong nhà máy