Salvator Robuschi – RD

• Áp suất làm việc tối đa: 16 bar.
• Lưu lượng lên đến 500 m3 /hr.
• Đầu chênh lệch: đến 140 m
• Nhiệt độ lên đến 220°C theo chất lỏng bơm.

Xem thêm

Salvator Robuschi – RG

• Áp suất làm việc tối đa: 16 bar.
• Lưu lượng lên đến 300 m3 /hr.
• Đầu chênh lệch: đến 95 m
• Nhiệt độ lên đến 220°C theo chất lỏng bơm.

Xem thêm

Salvator Robuschi – RAM

Xem thêm