Sàng Lồng Quay Thải Rác

Thông số kỹ thuật

– Công suất Motor : 5.5-37(Kw) – Năng suất : … Đọc tiếp “Sàng Lồng Quay Thải Rác”

Thông số chi tiết

– Công suất Motor : 5.5-37(Kw)
– Năng suất : 10-70 tấn/ngày
– Nông độ nạp liệu : 0.8-3 %
– Nồng độ ra liệu: 0.8-2%
– Vật liệu: Thép, Inox…..
– Ứng dụng: đảo trộn rác thải giấy để chuẩn bị đưa ra bên ngoài