VPM/VPS/VPL

Thông số kỹ thuật

Ứng dụng: – Hóa chất – Hóa dược – Hóa … Đọc tiếp “VPM/VPS/VPL”

Thông số chi tiết

Ứng dụng:
– Hóa chất

– Hóa dược

– Hóa chất xử lý bề mặt

– Hóa chất ô nhiễm

– Dệt

– Chất cấp dưỡng

– Xử lý môi trường

– Xử lý nước thải

– Xử lý nước muối

– Sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu – Chất phụ gia

– Hóa chất trong bể mạ kim loại

– Hóa chất mạ nhúng nóng

– Điều chế hóa chất

– Sản xuất pin, Ắc Quy

– Thiết bị in

– Chất tẩy rửa in bản mạch trong sản xuất điện tử

– Dung dịch A xít, Kiềm

– Dung dịch trong khắc, bản khắc A xít

– Tinh chế kim loại

– Bay hơi, cô đặc hóa chất

– Quá trình tái sinh nhựa

– Thủy sinh

– Nước biển

– Trang trại nuôi cá

– Phân phối hóa chất

– Chất phụ gia

– Chất rửa chai, đóng chai

– Sản xuất hóa mỹ phẩm

– Chất màu hữu cơ

– Kho hóa chất