• Home/
  • Chưa được phân loại
  • /NGÀNH MỰC IN

NGÀNH MỰC IN

Mực in ngay từ ngày đầu là một thành phần không thể thiếu trong lịch sử của ngành in ấn bởi đó chính là nguyên liệu của những con chữ trên mỗi bản in nhưng ít ai có thể biết được Lịch Sử Của Ngành Mực In và những giá trị mực in mang lại cho bản in

Mực in là một nguyên liệu của ngành in ấn đã có một lịch sử phát triển lâu đời và trải qua nhiều thế kỷ nó vẫn là một trong những nguyên liệu không thể thiếu trong mọi kỹ thuật in ấn.

Các Công đoạn bơm sử dụng trong mực in.

  • Dùng bơm ở công đoạn đầu tiên để bơm Varnish vào các bồn để phối trộn cùng với các bột màu
  • Sau đó cũng dùng bơm để bơm chất đã phối trộn để bơm vào máy nghiền (máy nghiền bi hay nghiền 3 trục)
  • Sau đó lại dùng bơm để bơm từ máy nghiền để bơm vào các bồn chứa thành phẩm trước khi đóng gói và chuyển cho các công ty in ấn bao bì