Bơm ly tâm, bơm chìm Caprari – KT+

Lưu lượng lên đến: 4,7 l/s
Cột áp lên đến: 57 m
Công suất lên đến: 5,5 kW

Xem thêm

Bơm ly tâm, bơm chìm Caprari – M & MAT

Lưu lượng lên đến: 17 l/s
Cột áp lên đến: 34 m
Công suất lên đến: 2,2 kW

Xem thêm

Bơm ly tâm, bơm chìm Caprari – D

Lưu lượng lên đến: 50 l/s
Cột áp lên đến: 40 m
Công suất lên đến: 7 kW

Xem thêm

Caprari – P6 – P18

Lưu lượng lên đến: 400 l/s
Cột áp lên đến: 250 m
Công suất lên đến: 400 kW

Xem thêm

Caprari – BOOSTER SETS

Lưu lượng lên đến: 350 l/s
Cột áp lên đến: 830 m
Công suất lên đến: 370 kW

Xem thêm

Caprari – MAC8 – M14

Mô tơ 2 cực
Tần số: 50 và 60 Hz
Công suất lên đến: 45 kW

Mô tơ 4 cực
Tần số: 50 và 60 Hz
Công suất lên đến: 295 kW

Xem thêm

Caprari – MAC6

Mô tơ 2 cực
Tần số: 50 và 60 Hz
Công suất lên đến: 45 kW

Xem thêm

Caprari – MC4

Mô tơ 2 cực
Tần số: 50 và 60 Hz
Công suất lên đến: 7,5 kW

Xem thêm

Versa Matic – SPECIAL APPLICATIONS – CENTRIFUGAL

• Kích thước: 11/2″ và 3″
• Vật liệu tiếp xúc chất lỏng: Nhôm
• Lưu lượng tối đa: 300 gpm (1,135.6 lpm)
• Trọng lượng tối đa: 56 lbs. (26,76 kg)

Xem thêm