WrightFlow – REVOLUTION (CPP)

Cột áp: 190 m3/hr hoặc 836 USGPM
Áp suất: 31 BAR hoặc 450 PSI
Độ nhớt: 440,000 cSt hoặc 2,000,000 SSU
Nhiệt độ: 150°C hoặc 300°F

Xem thêm