Caprari – E20S – E22S

Lưu lượng lên đến: 350 l/s
Cột áp lên đến: 130 m
Công suất lên đến: 240 kW

Xem thêm

Caprari – E10S – E12S – E14S – E16S – E18S

Lưu lượng lên đến: 250 l/s
Cột áp lên đến: 600 m
Công suất lên đến: 370 kW

Xem thêm

Caprari – E6P – E8P

Lưu lượng lên đến: 48 l/s
Cột áp lên đến: 460 m
Công suất lên đến: 92 kW

Xem thêm

Caprari – E8R – E10R

Lưu lượng lên đến: 37 l/s
Cột áp lên đến: 770 m
Công suất lên đến: 170 kW

Xem thêm

Caprari – ESX – ERX

Lưu lượng lên đến: 50 l/s
Cột áp lên đến: 850 m
Công suất lên đến: 170 kW

Xem thêm

Caprari – E6VX

Lưu lượng lên đến: 9 l/s
Cột áp lên đến: 400 m
Công suất lên đến: 30 kW

Xem thêm

Caprari – EX4, EX6

Lưu lượng lên đến:: 12 l/s
Cột áp lên đến: 680 m
Công suất lên đến: 37 kW

Xem thêm

Caprari – E4XP

Lưu lượng lên đến: 4,5 l/s
Cột áp lên đến: 425 m
Công suất lên đến: 7,5 kW

Xem thêm

GemmeCotti – PVA

Vật liệu có sẵn: AISI316, titan
Lưu lượng: 30m3/h. Cột áp 30 M
Phốt labyrinth, sim, phốt cơ khí đảm bảo độ chặt và chống khí và bay hơi
Cánh chịu lực đẩy dọc trục thấp. Thích hợp với chất lỏng chứa hạt
Thiết kế đặt biệt sử dụng trong sản xuất mạch in điện tử
Phiên bản inox AISI 316 thích hợp đối potassium. Ứng dụng permangranate ở 90 độ. Phiên bản titanium thich hợp cho <black oxide>
Hai loại khác biệt có sẵn. PVA1 đối với bể chuyển và PVA2 sử dụng bơm khởi động. PVA2 được lắp đặt trong cùng một bể điều này giúp cho hệ thông ngăn ngừa sự rò rỉ .

Xem thêm