KPA – KN4

Lưu lượng tối đa: 120.000 l/h@50Hz
Cột áp xả: 60 mWC @50Hz
Mô tơ công suất: 22 kW
Nhiệt độ làm việc tối đa: 130°C
Áp suất làm việc: 16 bar

Xem thêm

KPA – KN 3H

Lưu lượng tối đa: 50.000 l/h @50Hz
Cột áp xả: 48 mWC @50Hz
Mô tơ công suất: 9,5 kW
Nhiệt độ làm việc tối đa: 130°C
Áp suất làm việc: 16 bar

Xem thêm

KPA – KN3

Lưu lượng tối đa: 50.000 l/h @50Hz
Cột áp xả: 40 mWC @50Hz
Mô tơ công suất: 9,5 kW
Nhiệt độ làm việc tối đa: 130°C
Áp suất làm việc: 16 bar

Xem thêm

KPA – KN2

Lưu lượng tối đa: 15.000 l/h @50Hz
Cột áp xả: 19 mWC @50Hz
Mô tơ công suất: 1,5 kW
Nhiệt độ làm việc tối đa: 130°C
Áp suất làm việc: 10 bar

Xem thêm

KPA – KN1

Lưu lượng tối đa: 6.000 l/h @50Hz
Cột áp xả: 1,0 bar @50Hz
Mô tơ công suất: 0,55 kW
Nhiệt độ làm việc tối đa: max 130°C
Áp suất làm việc: 6 bar

Xem thêm

Salvator Robuschi – VERTICAL

Thông số kỹ thuật:

Xem biểu đồ của các dòng RN-RD-RG-RB-RC

Bơm dài 6 mét

Vật liệu

Bơm tiêu chuẩn: AISI 316 – G250
Vật liệu đặc biệt tùy theo yêu cầu

Ổ trục bạc đạn:  Bronze, Rubber, RULON and PEEK
Xem thêm

Salvator Robuschi – CANTILEVER

Thông số kỹ thuật:

Xem biểu đồ của dòng RB-RC

Bơm dài đến 1,8 meters

Vật liệu:

Tiêu chuẩn: AISI 316 – G250

Vật liệu đặc biệt theo yêu cầu

 

Xem thêm

Salvator Robuschi – TS

• Áp lực làm việc tối đa lên đến 30 bar
• Lưu lượng lên đến 45 m3 /hr.
• Đầu chênh lệch: đến 300 m
• Nhiệt độ lên đến 140°C theo chất lỏng bơm.

Xem thêm

Salvator Robuschi – RN

• Áp lực làm việc tối đa: 10 bar
• Lưu lượng lên đến 480 m3 /hr.
• Đầu chênh lệch: đến 90 m
• Nhiệt độ lên đến 130°C theo chất lỏng bơm.

Xem thêm