Robuschi Robox – High-efficiency oil-free Compressor

Technical Data

Application

Xử lý nước thải môi trường trong thành phố và lĩnh vực công nghiệp
Ngành xi măng
Ngành hóa dầu
Ngành công nghiệp gang thép
Ngành công nghiệp da thuộc
Ngành năng lượng
Ngành gỗ
Ngành sơn
Ngành đóng tàu
Ngành hóa chất và dược phẩm
Thực phẩm
Ngành nhựa
Ngành dệt vải sợi
Ngành công nghiệp khí
Gốm sứ
Giấy và bột giấy
Năng lượng tái tạo

Download Catalogue