Salvator Robuschi – HG

Technical Data

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Application

Làm việc với lưu chất ô nhiễm nhẹ hoặc bùn nhão không mài mòn trong công nghiệp hóa chất và hóa dầu. Thích hợp làm việc với lưu chất có hàm lượng khí lên đến 10%

Download Catalogue