Bơm bánh răng EnviroGear – E Series

Technical Data

Application

Chế biến hóa chất
Hóa dầu
Xà phòng, bột giặt
Sơn, phủ sơn, keo
Mực, thuốc nhuộm.
Cao su, nhựa
Hạt nhựa
Bọt polyurethan
Thực phẩm, nước uống
Hạt dầu
Dược phẩm
Chăm sóc sức khỏe
Sản xuất vải sợi
Chất chống cháy
Tinh luyện dầu mỏ
Phân phối dầu mỏ
Dầu và khí
Mỡ bôi trơn, dầu nhờn
Xây dựng
Vật liệu chống dột
Dầu nóng
Dầu thủy lực
Lưu chất dẫn nhiệt
Cồn glycol
Xe hơi
Giấy và bột giấy
Khai thác mỏ
Chế biến hạt

Download Catalogue

Updatting !