JESSBERGER phát triển dòng bơm bánh răng mới

Vào tháng 7/2018, Hãng JESSSBERGER đã chính thức ra mắt dòng bơm bánh răng mới bao gồm: Bơm bánh răng tự mồi, bơm bánh răng chạy điện và phụ tùng bơm bánh răng.

@ Dòng bơm bánh răng tự mồi dùng motor điện và bánh răng bằng đồng chuyên để bơm Diesel hoặc dầu bao gồm các model sau:

 

@ Bơm bánh răng chạy điện với bánh răng bằng đồng và hệ thống điều chính tốc độ với model Gear pump JP-P9EBR:

@ Hệ thống điều chỉnh tốc độ dành cho bơm bánh răng chạy điện:

@ Bơm bánh răng với bánh răng bằng PTFE – model Gear pump JP-PXC:

@ Bơm bánh răng chạy điện với bánh răng bằng PTFE – model  Gear pump JP-P6E:

@ Hệ thống điều khiển từ xa cho bơm bánh răng chạy điện:

@ Sensor áp suất điện: