HQ – CS 150 – DN 150

Thông số kỹ thuật

Mô tơ 4 cực/ Vòng quay 1500 r.p.m.
Công suất: 3,0 – 18,5 kW
Rãnh tự do: 95 – 100 mm
Lưu lượng tối đa: 116,7 l/s – 420 m3/h
Cột áp tối đa: 24,5 m

Ứng dụng

Bơm chìm đặc tính là cánh quạt đóng với một hoặc nhiều cánh. Cơ chế thủy lực đảm bảo hiệu suất bơm cao chỉ cho các hạt rắn nhỏ có thể qua. Thích hợp bơm nước sạch, nước thải và nước thải sinh hoạt / công nghiệp. Hiệu quả của máy bơm CS cao hơn VORTEX và do đó được sử dụng trong các nhà máy xử lý và trong tất cả các ứng dụng đó trong thời gian dài.

Download Catalogue