HQ – GS 40 – DN 40 – PN 10

Thông số kỹ thuật

Mô tơ hai cực/ Vòng quay 3000 r.p.m.
Công suất: 1,1 – 2,2 kW
Rãnh tự do:
Lưu lượng tối đa: 5,0 l/s – 18,0 m3/h
Cột áp tối đa: 28,6 m

Ứng dụng

Bơm chìm đặc tính là cánh quạt mở và được trang bị hệ thống xẻ và nghiền sợi. Cơ chế thủy lực đảm bảo hiệu suất bơm cao chỉ cho các hạt rắn nhỏ có thể qua. Đây là một giải pháp phù hợp để bơm nước thải và nước thải sinh hoạt / công nghiệp có chứa sợi dài.

Download Catalogue