Doseuro – EM series D type

Thông số kỹ thuật

Ứng dụng

Cao su và nhựa
Dầu khí
Gang thép, than, và xây dựng
Hàng hải, công trình biển dân dụng
Dự án kỹ thuật có lưu chất

Download Catalogue