Bơm ly tâm Caprari – ARS- ARS/S

Thông số kỹ thuật

Lượng O2 sinh ra đến: 87 kg/h
Cột nước lên đến: 6 m
Công suất lên đến: 51 kW

Ứng dụng

Water supply
Wastewater treatment

Download Catalogue