Bơm ly tâm Caprari – BHR

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng lên đến: 280 l/s
Cột áp lên đến: 25 m
Công suất lên đến: 37 kW

Ứng dụng

Cấp thoát nước và xử lí nước thải

Download Catalogue