Caprari – CMR

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng lên đến: 1860 l/s
Lực đẩy: 3725 N
Công suất lên đến: 18,5 kW

Ứng dụng

Cáp thoát nước và xử lí nước thải

Download Catalogue