Caprari – CVX

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng lên đến: 12 l/s
Cột áp lên đến: 260 m
Công suất lên đến: 30 kW

Ứng dụng

Cấp thoát nước và xử lí nước thải

Download Catalogue