Caprari – E20S – E22S

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng lên đến: 350 l/s
Cột áp lên đến: 130 m
Công suất lên đến: 240 kW

Ứng dụng

Cấp thoát nước và xử lí nước thải

Download Catalogue