Caprari – E4XP

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng lên đến: 4,5 l/s
Cột áp lên đến: 425 m
Công suất lên đến: 7,5 kW

Ứng dụng

Cấp thoát nước và xử lí nước thải

Download Catalogue