Caprari – E8R – E10R

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng lên đến: 37 l/s
Cột áp lên đến: 770 m
Công suất lên đến: 170 kW

Ứng dụng

Cấp thoát nước và xử lí nước thải

Download Catalogue