Caprari – ESX – ERX

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng lên đến: 50 l/s
Cột áp lên đến: 850 m
Công suất lên đến: 170 kW

Ứng dụng

Cấp thoát nước và xử lí nước thải

Download Catalogue