Caprari – HMU

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng lên đến: 26 l/s
Cột áp lên đến: 280 m
Công suất lên đến: 55 kW

Ứng dụng

Cấp thoát nước và xử lí nước thải

Download Catalogue