Caprari – HV

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng lên đến: 50 l/s
Cột áp lên đến: 250 m
Công suất lên đến: 90 kW

Ứng dụng

Cấp thoát nước và xử lí nước thải

Download Catalogue