Bơm ly tâm, bơm chìm Caprari – KT+

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng lên đến: 4,7 l/s
Cột áp lên đến: 57 m
Công suất lên đến: 5,5 kW

Ứng dụng

Cấp thoát nước và xử lí nước thải

Download Catalogue