Caprari – MAC8 – M14

Thông số kỹ thuật

Mô tơ 2 cực
Tần số: 50 và 60 Hz
Công suất lên đến: 45 kW

Mô tơ 4 cực
Tần số: 50 và 60 Hz
Công suất lên đến: 295 kW

Ứng dụng

Cấp thoát nước và xử lí nước thải

Download Catalogue