Caprari – MD

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng lên đến: 60 l/s
Cột áp lên đến: 85 m
Công suất lên đến: 18,5 kW

Ứng dụng

Cấp thoát nước và xử lí nước thải

Download Catalogue