Caprari – MEC A

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng lên đến: 130 l/s
Cột áp lên đến: 140 m
Công suất lên đến: 132 kW

Ứng dụng

Cấp thoát nước và xử lí nước thải

Download Catalogue