Caprari – MEC-MR

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng lên đến: 100 l/s
Cột áp lên đến: 210 m
Công suất lên đến: 132 kW

Ứng dụng

Cấp thoát nước và xử lí nước thải

Download Catalogue