Bơm ly tâm Caprari – NC

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng lên đến: 300 l/s
Cột áp lên đến: 100 m
Công suất lên đến: 160 kW

Ứng dụng

Cấp thoát nước và xử lí nước thải

Download Catalogue