Máy sục Oxy Caprari – OXY FLOW

Thông số kỹ thuật

Lượng oxy sinh ra lên đến: 280 kg/h
Cột áp nước thổi tới: 5,5m
Công suất lên đến: 25 kW

Ứng dụng

Cấp thoát nước và xử lí nước thải

Download Catalogue