Caprari – P6 – P18

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng lên đến: 400 l/s
Cột áp lên đến: 250 m
Công suất lên đến: 400 kW

Ứng dụng

Cấp thoát nước và xử lí nước thải

Download Catalogue