Bơm ly tâm Caprari – SCC

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng lên đến: 780 l/s
Cột áp lên đến: 150 m
Công suất lên đến: 1120 kW

Ứng dụng

Cấp thoát nước và xử lí nước thải

Download Catalogue