Caprari – E10S – E12S – E14S – E16S – E18S

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng lên đến: 250 l/s
Cột áp lên đến: 600 m
Công suất lên đến: 370 kW

Ứng dụng

Cấp thoát nước và xử lí nước thải

Download Catalogue