Versa Matic – NON-METALLIC BOLTED

Thông số kỹ thuật

• Kích thước: 1/4 “đến 3”
• Vật liệu tiếp xúc chất lỏng: Conductive Acetal, Conductive Polypropylene, Polypropylene, PVDF
• Lưu lượng tối đa: 238 gpm (901 lpm)
• Thang hút tối đa: 32 ‘(9.8m) ướt, 16’ (4.9 m) khô
• Thể tích tối đa: 0.9 gallons (3.41 lít)

Ứng dụng

Sản xuất – Quân sự
Khai thác mỏ – Năng lượng
Thưc phẩm và Bia rượu
Sơn và sơn phủ
OEM – Y dược
Xây dựng – Vải sợi
Phân phối – Vận tải
Tinh luyện hóa chất
Hàng hải – Gốm sứ
Dầu và khí

Download Catalogue