Versa Matic – SPECIAL APPLICATIONS – 3A HIGH PRESSURE 2:1

Thông số kỹ thuật

• Kích thước: 1″ đến 2″
• Vật liệu tiếp xúc chất lỏng: Nhôm, thép không gỉ
• Lưu lượng tối đa: 90 gpm (341 lpm)
• Thang hút tối đa: 25’ (7.6 m) ướt 20’ (6 m) khô
• Thể tích tối đa: 0.7 gallons (2.6 lít)

 

Ứng dụng

Sản xuất – Quân sự
Khai thác mỏ- Năng lượng
Thưc phẩm và Bia rượu
Sơn và sơn phủ
OEM – Y dược
Xây dựng – Vải sợi
Phân phối – Vận tải
Tinh luyện hóa chất
Hàng hải – Gốm sứ
Dầu và khí

Download Catalogue