Versa Matic – SPECIAL APPLICATIONS – CENTRIFUGAL

Thông số kỹ thuật

• Kích thước: 11/2″ và 3″
• Vật liệu tiếp xúc chất lỏng: Nhôm
• Lưu lượng tối đa: 300 gpm (1,135.6 lpm)
• Trọng lượng tối đa: 56 lbs. (26,76 kg)

Ứng dụng

Sản xuất
Quân sự
Khai thác mỏ
Thưc phẩm và Bia rượu
Năng lượng
Sơn và sơn phủ
OEM
Xây dựng
Phân phối
Y dược
Phân phối
Tinh luyện hóa chất
Hàng hải
Gốm sứ
Vận tải
Dầu và khí
Vải sợi

Download Catalogue

Đang cập nhật !