Bơm ly tâm Caprari – CMB

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng lên đến: 4890 l/s
Lực đẩy: 2900 N
Công suất lên đến: 4 kW

Ứng dụng

Cáp thoát nước và xử lí nước thải

Download Catalogue