Versa Matic – SPECIAL APPLICATIONS – 3A HYIENIC

Thông số kỹ thuật

• Kích thước: 1/12 “và 2”
• Vật liệu tiếp xúc: thép không gỉ cao cấp của Ba Lan
• Lưu lượng tối đa: 179 gpm (677 lpm)
• Thang hút tối đa: 32 ‘(9.8m) ướt 15’ (4.6 m) khô
• Thể tích tối đa: 0.60 gallons (2.27 lít)

Ứng dụng

Sản xuất – Quân sự
Khai thác mỏ- Năng lượng
Thưc phẩm và Bia rượu
Sơn và sơn phủ
OEM – Y dược
Xây dựng – Vải sợi
Phân phối – Vận tải
Tinh luyện hóa chất
Hàng hải – Gốm sứ
Dầu và khí

Download Catalogue