• Home/
  • /Bơm bị chạy quá tải?

Bơm bị chạy quá tải?

1.    Tốc độ hoạt động quá lớn.
2.    Độ nhớt của dung dịch quá lớn so với dự kiến.
3.    Áp lực khai thác quá lớn so với tính toán
4.    Gioăng kín sợi tuýp bị xiết quá chặt. Bạn nên chuyển sang dùng Phớt kín.