• Home/
  • /Qúa rung hoặc quá ồn?

Qúa rung hoặc quá ồn?

1.    Van luân phiên va vào nhau liên hồi.
2.    Bu lông móng, bu lông neo đã bị lỏng.
3.    Bơm và động cơ bị mất cân bằng.
4.    Đường ống hút không được xiết chặt đúng.
5.    Độ nhớt của bơm quá lớn. Bơm đang bị “đói” . Kiểm tra nhiệt độ của nước đang bơm.