Bơm bánh răng EnviroGear – G Series

Áp lực chênh lệch:
– 1.4 to 13.8 bar (20 to 200 psi)
– 1.4 to 10.3 bar (20 to 150 psi)
Dải nhiệt độ:
-40 to 260°C (-40 to 500°F)
-40 to 260°C (-40 to 500°F)
Độ nhớt: 0.5 to 50,000 cSt

Xem thêm

Bơm bánh răng EnviroGear – E Series

Xem thêm

Bơm ly tâm Caprari – CMB

Lưu lượng lên đến: 4890 l/s
Lực đẩy: 2900 N
Công suất lên đến: 4 kW

Xem thêm

Caprari – CMR

Lưu lượng lên đến: 1860 l/s
Lực đẩy: 3725 N
Công suất lên đến: 18,5 kW

Xem thêm

Bơm chìm Caprari – CMD (4-6 POLES)

Lưu lượng lên đến: 631 l/s
Lực đẩy: 429 N
Công suất lên đến: 3 kW

Xem thêm

Bơm ly tâm Caprari – ARS- ARS/S

Lượng O2 sinh ra đến: 87 kg/h
Cột nước lên đến: 6 m
Công suất lên đến: 51 kW

Xem thêm

Máy sục Oxy Caprari – OXY FLOW

Lượng oxy sinh ra lên đến: 280 kg/h
Cột áp nước thổi tới: 5,5m
Công suất lên đến: 25 kW

Xem thêm

Bơm ly tâm, bơm chìm Caprari – K COMPACT

Lưu lượng lên đến: 750 l/s
Cột áp lên đến: 65 m
Công suất lên đến: 200 kW
Mô tơ 4 – 6 – 8 cực

Xem thêm

Bơm ly tâm, bơm chìm Caprari – K+ (DN 250 – 350)

Lưu lượng lên đến: 710 l/s
Cột áp lên đến: 65m
Công suất lên đến: 180 kW

Xem thêm