WrightFlow – RTP

Cột áp: 76 m3/hr hoặc 338 USGPM
Áp suất: 12 BAR hoặc 174 PSI
Độ nhớt: 200,000 cSt hoặc 910,000 SSU
Nhiệt độ: 150°C hoặc 300°F

Xem thêm

WrightFlow – CLASSIC + MULTIPUMP

Cột áp: 189 m3/hr hoặc 832 USGPM
Áp suất: 12 BAR hoặc 174 PSI
Độ nhớt: 200,000 cSt hoặc 910,000 SSU
Nhiệt độ: 180°C hoặc 355°F

Xem thêm

WrightFlow – REVOLUTION (RLP)

Cột áp: 189 m3/hr hoặc 832 USGPM
Áp suất: 15 BAR hoặc 218 PSI
Độ nhớt: 440,000 cSt hoặc 2,000,000 SSU
Nhiệt độ: 150°C hoặc to 300°F

Xem thêm

WrightFlow – STERILOBE

Cột áp: 171 m3/hr hoặc 753 USGPM
Áp suất: 15 BAR hoặc 218 PSI
Độ nhớt: 200,000 cSt hoặc 910,000 SSU
Nhiệt độ: 150°C hoặc 300°F

Xem thêm

WrightFlow – TRA 10 Series

Cột áp: 102 m3/hr hoặc 450 USGPM
Áp suất: 27 BAR hoặc 400 PSI
Độ nhớt: 200,000 cSt / 910,000 SSU
Nhiệt độ: 150°C / 300°F

Xem thêm

WrightFlow – TRA 20 Series

Cột áp: 102/hr hoặc 450 USGPM
Áp suất: 34 BAR hoặc 500 PSI
Độ nhớt: 200,000 cSt hoặc 910,000 SSU
Nhiệt độ: 150°C hoặc 300°F

Xem thêm

WrightFlow – REVOLUTION (CPP)

Cột áp: 190 m3/hr hoặc 836 USGPM
Áp suất: 31 BAR hoặc 450 PSI
Độ nhớt: 440,000 cSt hoặc 2,000,000 SSU
Nhiệt độ: 150°C hoặc 300°F

Xem thêm

Salvator Robuschi – VERTICAL

Thông số kỹ thuật:

Xem biểu đồ của các dòng RN-RD-RG-RB-RC

Bơm dài 6 mét

Vật liệu

Bơm tiêu chuẩn: AISI 316 – G250
Vật liệu đặc biệt tùy theo yêu cầu

Ổ trục bạc đạn:  Bronze, Rubber, RULON and PEEK
Xem thêm

Salvator Robuschi – CANTILEVER

Thông số kỹ thuật:

Xem biểu đồ của dòng RB-RC

Bơm dài đến 1,8 meters

Vật liệu:

Tiêu chuẩn: AISI 316 – G250

Vật liệu đặc biệt theo yêu cầu

 

Xem thêm