Salvator Robuschi – RAM

• Áp lực làm việc tối đa lên đến 25 bar
• Lưu lượng lên đến 6,3 m3 /hr.
• Đầu chênh lệch: đến 180 m
• Nhiệt độ lên đến 120°C

Xem thêm