Caprari – E6VX

Lưu lượng lên đến: 9 l/s
Cột áp lên đến: 400 m
Công suất lên đến: 30 kW

Xem thêm

Caprari – EX4, EX6

Lưu lượng lên đến:: 12 l/s
Cột áp lên đến: 680 m
Công suất lên đến: 37 kW

Xem thêm

Caprari – E4XP

Lưu lượng lên đến: 4,5 l/s
Cột áp lên đến: 425 m
Công suất lên đến: 7,5 kW

Xem thêm

Robuschi Robox – High-efficiency oil-free Compressor

Xem thêm

Robuschi Robox – ROBOX energy Screw Compressor

Xem thêm

Versa Matic – SPECIAL APPLICATIONS – CENTRIFUGAL

• Kích thước: 11/2″ và 3″
• Vật liệu tiếp xúc chất lỏng: Nhôm
• Lưu lượng tối đa: 300 gpm (1,135.6 lpm)
• Trọng lượng tối đa: 56 lbs. (26,76 kg)

Xem thêm

Versa Matic – SPECIAL APPLICATIONS – 3A HIGH PRESSURE 2:1

• Kích thước: 1″ đến 2″
• Vật liệu tiếp xúc chất lỏng: Nhôm, thép không gỉ
• Lưu lượng tối đa: 90 gpm (341 lpm)
• Thang hút tối đa: 25’ (7.6 m) ướt 20’ (6 m) khô
• Thể tích tối đa: 0.7 gallons (2.6 lít)

 

Xem thêm

Versa Matic – SPECIAL APPLICATIONS – 3A HYIENIC

• Kích thước: 1/12 “và 2”
• Vật liệu tiếp xúc: thép không gỉ cao cấp của Ba Lan
• Lưu lượng tối đa: 179 gpm (677 lpm)
• Thang hút tối đa: 32 ‘(9.8m) ướt 15’ (4.6 m) khô
• Thể tích tối đa: 0.60 gallons (2.27 lít)

Xem thêm

Versa Matic – NON-METALLIC BOLTED

• Kích thước: 1/4 “đến 3”
• Vật liệu tiếp xúc chất lỏng: Conductive Acetal, Conductive Polypropylene, Polypropylene, PVDF
• Lưu lượng tối đa: 238 gpm (901 lpm)
• Thang hút tối đa: 32 ‘(9.8m) ướt, 16’ (4.9 m) khô
• Thể tích tối đa: 0.9 gallons (3.41 lít)

Xem thêm