Caprari – EX4, EX6

Lưu lượng lên đến:: 12 l/s
Cột áp lên đến: 680 m
Công suất lên đến: 37 kW

Xem thêm

Caprari – E4XP

Lưu lượng lên đến: 4,5 l/s
Cột áp lên đến: 425 m
Công suất lên đến: 7,5 kW

Xem thêm

Robuschi Robox – High-efficiency oil-free Compressor

Xem thêm

Robuschi Robox – ROBOX energy Screw Compressor

Xem thêm

Versa Matic – SPECIAL APPLICATIONS – CENTRIFUGAL

• Kích thước: 11/2″ và 3″
• Vật liệu tiếp xúc chất lỏng: Nhôm
• Lưu lượng tối đa: 300 gpm (1,135.6 lpm)
• Trọng lượng tối đa: 56 lbs. (26,76 kg)

Xem thêm

HQ – AR 53

Mô tơ 4 cực / Vòng quay 1500 r.p.m.
Công suất: 7,5 – 9,0 kW
Lưu lượng khí: 199 m 3/h – 208 m3/h
Vùng hoạt động chính: 4,0 m
Đường kính hoạt động tối đa: 8,5 m
Độ sâu: 6,0 m

Xem thêm

HQ – AR 52

Mô tơ 4 cực / Vòng quay 1500 r.p.m.
Công suất: 4,0 – 5,5 kW
Lưu lượng khí: 107 m 3/h – 115 m3/h
Vùng hoạt động chính: 3,0 m
Đường kính hoạt động tối đa: 6,9 m
Độ sâu: 6,0 m

Xem thêm

HQ – AR 51

Mô tơ 4 cực / Vòng quay 1500 r.p.m.
Công suất: 1,5 – 3,0 kW
Lưu lượng khí: 55 m 3/h – 69 m3/h
Vùng hoạt động chính: 2,3 m
Đường kính hoạt động tối đa: 4,2 m
Độ sâu: 5,0 m

Xem thêm

HQ – AR 50

Mô tơ 4 cực / Vòng quay 1500 r.p.m.
Công suất: 0,8 – 1,5 kW
Lưu lượng khí: 15 m 3/h – 21 m3/h
Vùng hoạt động chính: 2,0 m
Đường kính hoạt động tối đa: 4,0 m
Độ sâu: 5,0 m

Xem thêm