HQ – VS 40 – 2″ G

Mô tơ hai cực/ Vòng quay 3000 r.p.m.
Công suất: 0,37 – 1,1 kW
Rãnh tự do: 40 mm
Lưu lượng tối đa: 7,2 l/s – 26,0 m3/h
Cột áp tối đa: 15 m

Xem thêm

HQ -VS 40 – 1″1/2 G

Mô tơ hai cực/ Vòng quay 3000 r.p.m.
Công suất: 0,37 – 1,1 kW
Rãnh tự do: 40 mm
Lưu lượng tối đa: 7,2 l/s – 26,0 m3/h
Cột áp tối đa: 15 m

Xem thêm

Doseuro – EM series D type

Xem thêm

Doseuro – H series HA – HE

Xem thêm

Doseuro – SPD series S type

Xem thêm

Doseuro – SR series FM type

Xem thêm

Doseuro – SR series SD type

Xem thêm

Doseuro – SR series B&BR type

Xem thêm

Doseuro – SR series D type

Xem thêm